Chèn thêm một số Action Hooks vào theme wordpress

Liên hệ nhanh
9 December 2014
Comments: Comments Off on Chèn thêm một số Action Hooks vào theme wordpress

Chèn thêm một số Action Hooks vào Framework theme wordpress

Trong bài viết này, thiết kế website tại biên hòa sẽ hướng dẫn bạn thêm một số action hooks vào các files template, nơi mà bạn sẽ viết một số functions, sau đó, bạn sẽ thêm một vài filter hooks. Việc tạo các action hooks này sẽ dễ dàng thêm bất kì nội dung nào mà chức năng của nó sẽ ghi đè lên các theme con hoặc các plugin. Điều này sẽ tránh cho bạn tạo ra những file template trùng lặp và giúp template của bạn linh hoạt hơn

action hooks

hướng dẫn action hook cho child theme framework

Các yêu cầu trước khi tiến hành theo bài viết này, bạn sẽ phải cần có:
– bản cài đặt development của wordpress
– theme của chính bạn
– một bộ soạn thảo code

Thêm Hooks vào phần header của template
chúng ta sẽ thêm hai hooks vào header: một trước nó và một bên trong nó, trong file header.php, ngay chỗ mở thẻ <body>, thêm cái action hook đầu tiên:

<?php
//action hook cho bất kỳ nội dung được đặt trước header, bao gồm widget
do_action ( ‘vidu_truoc_header’ );
?>

hook này của thể sử dụng cho việc thêm nội dung, menus hoặc liên kết bên trên site header. Chèn một hook action khác bên trong header, phía bên phải. theme con của bạn có thể sử dụng hook này để thêm nội dung tùy chỉnh, khung tìm kiếm hoặc widgets

<div class=”vidu benphai”>
<?php
do_action ( ‘vidu_trong_header’ );
?>
</div>

Để ý rằng công ty thiết kế web biên hòa thêm action hook này bên trong cặp thẻ div với class cụ thể, điều này sẽ tương thích với css hướng đối tượng trong theme, nếu bạn đang code với theme của chính bạn, nó sẽ khác đi một ít nhưng action hook cũng tương tự như vậy

Chèn Hook vào nội dung
theme sẽ được thêm 2 content hooks – một trước vòng lặp và một sau vòng lặp, cả hai sẽ được đặt bên trong #noidung div. Bởi vì kiểu theme của tôi được viết chỉ có thêm một hook một lần, nên tôi mở thể div đó trong file header.php và đóng thẻ div trong file sidebar.php và page-full-width.php, nó sẽ thêm vào full độ rộng cho page template bởi vì nó không gọi sidebar

trước hết chèm một cái trước vòng lặp, tại vị trí cuối của header.php, thêm code sau bên trong thẻ #noidung div:

<?php
do_action ( ‘vidu_truoc_noidung’ );
?>

code này sẽ tạo ra một hook cho bất kỳ nội dung nào bên trong khung content nhưng phía trên vòng lặp, kế tiếp ở file sidebar.php, thêm code sau phía trong the #noidung div

<?php
do_action ( ‘vidu_sau_noidung’ );
?>

Cuối cùng thêm một code giống vậy vào file page-full-width như bạn đã thêm ở file sidebar.php

Chèn Hooks vào Sidebar

Bước kế tiếp để thay thế widget mặc định ở sidebar với hook, nơi mà widget được sử dụng đồng thời cũng là nơi thêm các code tùy chỉnh hoặc ghi đè widget

Thay thế tất cả code widget với một hook mới

<?php
do_action ( ‘vidu_sidebar’ );
?>

Code này có nghĩa rằng nếu bạn muốn thay thế widget với code của bạn ở plugin hoặc theme con, bạn có thể chèn code mới vào hook này và ghi đè hook lên widget

Chèn hooks vào footer

Cuối cùng bạn sẽ cần thêm một số hook vào footer: một bên trong và một bên dưới footer, bên trong phần tử footer, thay thế tất cả code có sẵn với hook sau:

<?php
do_action ( ‘vidu_footer’ );
?>

Tổng kết
Sau loạt bài này, thiết kế web biên hòa hy vọng bạn hiểu được phần nào trong việc sử dụng action hook, sử dụng action hooks ở file template của bạn sẽ giúp bạn và frameword mềm dẽo linh hoạt hơn rất là nhiều, bạn có thể dùng chúng để chèn thêm bất cứ nội dung gì bạn muốn, ghi đè những cái sẵn có hoặc gỡ bỏ hoàn toàn mà không cần phải tạo thêm các file template mới

Chèn thêm một số Action Hooks vào theme wordpress was last modified: December 9th, 2014 by dat

Comments

comments

Comments are closed.